Vardagen som feminist är inte alltid lätt men idag behövs feminismen allt mer. Det räcker med att titta sig om i världen och så ser du att kvinnors rättigheter hotas på många håll. Det kan vara bland annat på grund av nationalistiska och konservativa tankar och inte minst religiösa. Ta Ungern, till exempel, där det nyligen infördes en uppmuntran att skaffa barn. Skaffar du tre barn behöver du inte betala vissa skatter. Det kommer låsa allt fler kvinnor vid hemmet då det inte längre blir lönsamt att arbeta i många fall. I Sverige finns det många engagerade människor, vilket återspeglas i tidningar, rörelser och civilsamhället. Hoppas du också vill vara med!

Inte bara Europa

I USA börjar allt fler stater införa ytterst stränga lagar som begränsar kvinnors rättigheter till abort vilket också att är begränsa kvinnans rätt till sin egen kropp. I bland annat Alabama har nu kvinnor inte ens rätt till abort även om graviditeten uppstått genom incest eller våldtäkt. Läkare som utför abort kan dömas till hårdare straff än vid mord.

Att skydda kvinnor i Europa är ett gemensamt arbete

Vågen av antifeministiska värderingar sprider sig även i Europa så kvinnor och män runt om i världen behöver tillsammans hjälpas åt och arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle. Tyvärr har feminism fått en negativ klang på felaktiga grunder. Därför är bloggen tänkt att berätta om vardagen som feminist, bryta ner fördomar och inspirera andra till att arbeta för jämställdhet. Bloggen kommer lära dig om grundläggande begrepp, events som du kan delta i och mycket annat.