En del tror att feminismen är ett hot, kanske för de känner sina privilegier hotade. Så är det inte, feminism handlar om att vara jämställd. Samma rättigheter, skyldigheter men även möjligheter. Hur svårt ska det vara kan man tycka. En del talar om patriarkala strukturer vilket kan vara lite diffust.

En del får läras sig den hårda vägen

Det talas mycket om patriarkala strukturer. Några säger hela samhället genomsyras av patriarkala strukturer och andra skrattar åt att det skulle finnas några sådana strukturer. Några möter verkligheten sent. Det finns unga kvinnor som sagt att de minsann aldrig har sett några strukturer. När de tar sin akademiska examen ser de helt plötsligt killar som har betydligt sämre betyg ro hem toppjobb. Killarna får högre lön och helt plötsligt inser kvinnorna att det räcker inte att vara bäst i klassen och ha det bästa CV:t.

Vart kommer strukturerna från?

Sociologer och andra forskare menar att det inte fanns patriarkala strukturer innan det tidiga bondesamhället på stenåldern. När faderskapet som begrepp slog rot så började könsrollerna ändras. Betänk att arvsrätten historiskt har varit på mannens villkor. Bibeln, Koranen och de flesta religiösa texter är perfekta exempel på extrema patriarkala strukturer. Kvinnan tillhör mannen och så gör barnen. Fadern var hushållets herre och ägde rätten att bestämma över barnen och kvinnans liv. Kvinnors kroppar är smutsiga, fortfarande finns det kulturer där kvinnor tvingas från hemmet när de har mens.

Hur visar sig strukturerna?

Män får bättre jobb trots sämre utbildning. Kvinnors roll som mödrar är fortfarande helig. Sverige har faktiskt inte ens haft en kvinnlig statsminister. Så enkelt förklaras patriarkala strukturer som den maktfördelning som finns i samhället. Tänk på när Trump dikterade villkor om kvinnors kroppar och det inte fanns en enda kvinna med. Hur hade det sett ut om en grupp med kvinnor stiftat lagar om män utan att en man haft möjlighet att påverka?

Kvinnliga egenskaper värderas mindre än mäns. Summan av allt skapar patriarkala strukturer.