En fråga som dyker ibland är det där med kön eller genus. Det verkar för en del vara svårt att skilja begreppen. En del får också något rabiat i blicken så fort ordet genus nämns. Det finns de som kallar genus för flum. Det är mycket märkligt eftersom genus inte avser det biologiska könet, så blanda inte ihop begreppen. Här kommer en mycket enkel förklaring.

Kön är biologi

Kön syftar till det biologiska könet. Det vill säga man eller kvinna. Kön är helt enkelt den samling celler eller könsceller som du producerar. När du går till läkaren så utgår läkaren från det kön du har. Varför? Jo, för att kvinnors och mäns kroppar skiljer sig åt. Samma sak när bilar utformas, konstruktionen kräver hänsyn till att kvinnor blir gravida. Då blir det viktigt att säten och bilbälten utformas så att de även passar en gravid kropp. En läkare som möter två patienter, en man och en kvinna, kan ställa olika diagnoser beroende på kön. Visst är det enkelt?

Genus, socialt kön

Genus kommer från engelska ordet gender. Engelska språket skiljer också på sex och gender. Genus används för de sociala förväntningarna kring manligt och kvinnligt. Genus till skillnad från kön konstrueras när begreppen kvinna och man konstrueras socialt. Det lättaste är att tänka på hur uppfostran av barn sker. Flickan får lära sig hur hon ska bete sig. Redan innan flickan fötts målas rummet rosa, kläderna är söta och det köps leksaksspisar samt dockor. Hur många känner du som fått reda på att de ska bli föräldrar till en pojke som utformat rummet så?

Förväntningarna du har på dig beroende på ditt biologiska kön är den sociala konstruktionen vilket vill säga genus. Här är skillnaderna mellan genus och kön grovt förenklade men förhoppningsvis vill du nu grotta ner dig lite. Tidigare har bloggen tagit upp feministiska teoretiker som går djupare in på skillnaderna mellan begreppen. Ta hjälp av dessa och lär dig mer!